Đa số cử tri tán thành Đề án thành lập TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc (23/05/2017)

Đề án thành lập phường Tiền Châu, phường Nam Viêm và thành lập thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã được UBND tỉnh này xây dựng và tổ chức xin ý kiến cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp trên địa bàn tỉnh với tỷ lệ tán thành cao.

Thủ tướng chỉ thị tăng cường công tác chăm sóc người có công (23/05/2017)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị 21/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)...
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo