Hội phụ nữ huyện Tam Đảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội (07/12/2016)

Những năm qua, Hội phụ nữ huyện Tam Đảo đã triển khai tốt các phong trào thi đua yêu nước. Riêng trong năm 2016, toàn huyện có 226 cán bộ và 8.779 hội viên đăng ký thực hiện phong trào thi đua
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo