Tin tức tổng hợp

Ngày làm việc thứ 5, Quốc hội thảo luận tại hội trường và thảo luận ở tổ (25/05/2015)

Ngày 25/5, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII tiếp tục làm việc tại hội trường nghe trình bày Tờ trình thẩm tra dự án Luật Thống kê (sửa đổi); Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật An toàn, vệ sinh lao động và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật này.

xem tiếp
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo