Tổ chức KFHI: Trao tặng hộp thuốc y tế cho học sinh (30/06/2016)

Ngày 30/6/2016, tổ chức KFHI, Hàn Quốc tổ chức chương trình tặng quà Hộp thuốc y tế cho học sinh trường Tiểu học Định Trung, thành phố Vĩnh Yên bằng nguồn tài trợ của trường Quốc tế Hàn Quốc tại Hà Nội.
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo