Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1. Thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ có đơn đề nghị đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Bộ phận Một cửa) nơi quản lý mộ liệt sĩ.

Địa chỉ: Số 4 đường Hai Bà Trưng, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Bước 2. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
      + Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp;
     + Nếu hồ sơ chưa đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 3. - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ liệt sĩ trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, có trách nhiệm kiểm tra thông tin liên quan về phần mộ và gửi đề nghị xác minh thông tin liệt sĩ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ.
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ trong thời gian 05 ngày làm việc có trách nhiệm kiểm tra thông tin về liệt sĩ và gửi kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ.
Bước 4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ liệt sĩ trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận được kết quả kiểm tra thông tin về liệt sĩ, có trách nhiệm chỉnh sửa thông tin trên bia mộ liệt sĩ.

Bước 5. Thân nhân liệt sĩnhận kết quả tại Bộ phận Một cửa thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa Sở Lao động – TB&XH

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ:

 

Đơn đề nghị đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ (mẫu số 10-MLS)

.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

Thời hạn giải quyết

35 ngày làm việc  kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – TB&XH nơi quản lý mộ liệt sỹ

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – TB&XH nơi quản lý mộ liệt sỹ

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động – TB&XH nơi quản lý hồ sơ liệt sỹ

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Sửa thông tin trên bia mộ liệt sỹ

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Đơn đề nghị đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ (mẫu số 10-MLS)

(Thông tư số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH – BTC ngày 03/6/2014 Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân, quản lý các công trình ghi công liệt sỹ)

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

         1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

       2. Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

         3. Thông tư số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH – BTC ngày 03/6/2014 Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân, quản lý các công trình ghi công liệt sỹ