Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

 Bước 1. Thương binh chuẩn bị hồ sơ theo quy định gửi Sở Lao động – TB&XH (qua Bộ phận Một cửa)

Bước 2. Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
- Nếu đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn trả kết quả
- Nếu chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo quy định.
Bước 3. Bộ phận Một cửa bàn giao hồ sơ cho phòng Người có công giải quyết theo quy định
Bước 4. Phòng Người có công tiếp nhận, thẩm định, đối chiếu hồ sơ đang lưu tại Sở để giới thiệu ra Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền.
Bước 5. Trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận biên bản giám định lại thương tật, trình Lãnh đạo Sở ra quyết định điều chỉnh chế độ ưu đãi.

Bước 6. Trả kết quả đúng thời hạn tại Bộ phận Một cửa 

Cách thức thực hiện

 Tại Bộ phận Một cửa – Sở Lao động – TB&XH 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 1. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị giám định vết thương còn sót
-  Bản sao giấy chứng nhận bị thương
- Bản sao biên bản của các lần giám định trước
- Kết quả chụp, chiếu kèm chuẩn đoán của bệnh viện cấp huyện trở lên đối với trường hợp còn sót mảnh kim khí trong cơ thể
- Phiếu phẫu thuật của bệnh viện cấp huyện trở lên đối với trường hợp đã phẫu thuật lấy dị vật.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

 -          Kiểm tra hồ sơ: 15 ngày 
      -     Nhận kết quả từ HĐGĐYK, ra quyết định trợ cấp: 10 ngày

Cơ quan thực hiện TTHC

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – TB&XH

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – TB&XH

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Giám định y khoa tỉnh, Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện, UBND cấp xã

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

 Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai

 Không 

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 Người bị thương đã giám định thương tật nhưng còn sót vết thương chưa giám định thì được giám định bổ sung và tổng hợp tỷ lệ suy giảm khả năng lao động để hưởng chế độ ưu đãi.
(Theo khoản 3 Điều 30 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng)

Căn cứ pháp lý của TTHC

 1.Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

2.Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

3.Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân