Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

 Bước 1. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh chuẩn bị hồ sơ theo quy định gửi Sở Lao động – TB&XH (qua Bộ phận Một cửa)

Bước 2. Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
- Nếu đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn trả kết quả
- Nếu chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo quy định.
Bước 3. Bộ phận Một cửa bàn giao hồ sơ cho phòng Người có công giải quyết theo quy định
Bước 4. Phòng Người có công tiếp nhận, đối chiếu hồ sơ đang lưu tại Sở, tham mưu lãnh đạo Sở báo cáo UBND tỉnh đề nghị Cục Người có công - Bộ Lao động – TB&XH thẩm định.
Bước 5. Khi nhận được kết quả thẩm định của Bộ Lao động – TB&XH, Sở Lao động – TB&XH giới thiệu những trường hợp đủ điều kiện kèm hồ sơ đã thẩm định ra HĐGĐYK có thẩm quyền
Bước 6.  Khi tiếp nhận biên bản giám định lại thương tật, trình Lãnh đạo Sở ra quyết định điều chỉnh chế độ ưu đãi.

Bước 7. Trả kết quả đúng thời hạn tại Bộ phận Một cửa 

Cách thức thực hiện

 Tại Bộ phận Một cửa – Sở Lao động – TB&XH 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 1. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị giám định lại thương tật
- Bản sao bệ  nh án điều trị vết thương tái phát của bệnh viện cấp tỉnh trở lên, trường hợp phẫu thuật phải có phiếu phẫu thuật của bệnh viện cấp tỉnh trở lên

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

 -          Kiểm tra hồ sơ: 15 ngày 

-          Sau khi nhận kết quả thẩm định từ Bộ Lao động – TB&XH, giới thiệu HĐGĐYK: 10 ngày

      -      Nhận kết quả từ HĐGĐYK, ra quyết định trợ cấp: 10 ngày

Cơ quan thực hiện TTHC

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – TB&XH

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – TB&XH

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Giám định Y khoa, Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện, UBND cấp xã

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

 Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai

 Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 Thương binh đã giám định có vết thương sau đây tái phát thì được giám định lại:

a) Vết thương sọ não bị khuyết xương sọ hoặc còn mảnh kim khí trong sọ gây biến chứng dẫn đến rối loạn tâm thần hoặc liệt;
b) Vết thương thấu phổi gây biến chứng dày dính màng phổi hoặc xẹp phổi dẫn đến phải cắt phổi hoặc thùy phổi;
c) Vết thương ở tim dẫn đến phải phẫu thuật;
d) Vết thương ổ bụng: Dạ dày hoặc ruột gây biến chứng ở dạ dày hoặc dính tắc ruột phải phẫu thuật;
đ) Vết thương ở gan; mật, lách; tụy hoặc thận gây biến chứng phải phẫu thuật;
e) Vết thương ở cột sống biến chứng gây liệt hoặc rối loạn cơ tròn đại tiểu tiện không tự chủ;
g) Các vết thương ở tay hoặc ở chân tái phát phải phẫu thuật cắt đoạn chi;
h) Vết thương ở mắt tái phát dẫn đến mù mắt; vết thương ở tai gây mất hoàn toàn sức nghe hai tai.
*) Không giám định lại những trường hợp sau:
a) Thương binh đã được giám định do vết thương cũ tái phát;
b) Thương binh loại B.

(Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng)

Căn cứ pháp lý của TTHC

 1.Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

2.Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

3.Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân