Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện (Qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội).

Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện thẩm định hồ sơ, trích sao lý lịch và lập danh sách gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Vĩnh Phúc (Phòng Người có công). Địa chỉ: Số 4 đường Hai Bà Trưng, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian tiếp nhận: Thứ 3 và thứ 5 hàng tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

Bước 5: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì thì viết giấy hẹn cho người nộp.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 6: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn cho phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản khai cá nhân (theo mẫu)

- Bản trích sao hồ sơ, lý lịch của cơ quan quản lý hồ sơ.

b) Số lượng hồ sơ:  03 (Bộ)
Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Vĩnh Phúc.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.
Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Bản khai cá nhân (Thông tư số 17/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BTCCBCP ngày 21/7/1999 Liên tịch giữa Bộ Lao động - TB&X&- Bộ Tài chính- Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ “Hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/1999/NĐ-CP  ngày 15/4/1999 của Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường B,C,K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và quân nhân, cán bộ được Đảng cử ở lại miền Nam hoạt động sau Hiệp định GIƠNEVƠ năm 1954”)

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 23/1999/NĐ-CP  ngày 15/4/1999 của Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường B-C-K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và quân nhân, cán bộ được Đảng cử ở lại miền Nam hoạt động sau Hiệp định GIƠNEVƠ năm 1954.

- Thông tư số 17/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BTCCBCP ngày 21/7/1999 Liên tịch giữa Bộ Lao động- TB&X&- Bộ Tài chính- Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ “Hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/1999/NĐ-CP  ngày 15/4/1999 của Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường B,C,K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và quân nhân, cán bộ được Đảng cử ở lại miền Nam hoạt động sau Hiệp định GIƠNEVƠ năm 1954”.