Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân cấp xã.

Bước 3: Uỷ ban nhân dân cấp xã chuyển hồ sơ lên Uỷ ban nhân dân cấp huyện (Qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội).

Bước 4: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện thẩm định hồ sơ, lập danh sách gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Vĩnh Phúc (Phòng Người có công). Địa chỉ: Số 4 đường Hai Bà Trưng, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc .

Thời gian tiếp nhận: Thứ 3 và thứ 5 hàng tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại Uỷ ban nhân cấp xã.

Bước 6: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì thì viết giấy hẹn cho người nộp.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 7: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn cho phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện để chuyển trả về Uỷ ban nhân cấp xã.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản khai cá nhân (tự vết).

- Sao công chứng  một trong các giấy tờ gốc hoặc giấy tờ được coi là giấy tờ gốc:

+  Lý lịch đảng viên;

+  Lý lịch cán bộ, bản trích 63, lý lịch quân nhân;

+  Hồ sơ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, hồ sơ  hưởng chế độ bệnh binh hoặc hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng.

+ Quyết định nhập ngũ; tuyển dụng, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; điều động; giao nhiệm vụ…

+ Huân, Huy chương kháng chiến và các hình thức khen thưởng khác.

+ Phiếu chuyển thương, chuyển viện, phiếu khám sức khoẻ…

+ Hồ sơ hưởng chế độ người có công, hưởng BHXH một lần.

+ Các giấy tờ chứng nhận có liên quan khác.

Các đối tượng quy định tại mục II, phần I Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 Liên tịch giữa Bộ Quốc phòng- Bộ Lao động- TB&XH – Bộ Tài chính, ngoài bản khai phải có trích sao quá trình công tác được hưởng chế độ xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch và bản sao toàn bộ quá trình công tác của cá nhân đối tượng do cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch cung cấp và xác nhận.

- Biên bản xem xét và xác nhận đối tượng của Hội nghị liên tịch thôn, xóm….

- Biên bản xét và xác nhận của Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh xã phường thị trấn.

- Công văn đề nghị của UBND xã phường.

- Công văn đề nghị kèm danh sách đối tượng được hưởng chế độ một lần.

- Quyết định hưởng trợ cấp một lần của cấp có thẩm quyền.

b) Số lượng hồ sơ:  04 (Bộ)
Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Vĩnh Phúc.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã.
Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 Liên tịch giữa Bộ Quốc phòng- Bộ Lao động- TB&XH và Bộ Tài chính “Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước”.