Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông 31/03/2015

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông 3 tháng đầu năm...

Sở Giáo dục và Đào tạo: Tuyên dương 225 tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 31/03/2015

Ngày 31/3/2015, Sở Giáo dục & Đào tạo (GD & ĐT) tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV giai đoạn 2010 - 2015.

Tiểu ban Văn kiện: Cho ý kiến vào Dự thảo lần đầu báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI 31/03/2015

Sáng 31/3, Tiểu ban Văn kiện báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 họp cho ý kiến vào Dự thảo lần đầu báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh: Quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 10 khóa XI 31/03/2015

Sáng 31/3/2015, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI...

Ban Pháp chế, HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật tại huyện Lập Thạch 30/03/2015

Sáng 30/3/2015, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật tại huyện Lập Thạch.

Quyết liệt, chủ động đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 30/03/2015

Sáng 30/3, Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (BCĐ 389) họp nghe Sở Công thương báo cáo kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu...

Cần chủ động hơn trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 28/03/2015

Sáng 28/3/2015, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai phối hợp với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố...

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: