Các Ban HĐND tỉnh thẩm tra một số tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XV 25/11/2015

Ngày 25/11/2015, các Ban: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế, Văn hóa – xã hội, HĐND tỉnh làm việc với Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch & Đầu tư thẩm tra các tờ trình, báo cáo trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XV.

Giao ban công tác Nội chính tháng 11/2015 25/11/2015

Theo báo cáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy, tháng 11/2015, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đảm bảo và cơ bản ổn định....

Thiện Kế - đường đến nông thôn mới 25/11/2015

Khởi động cho công cuộc xây dựng nông thôn mới, Thiện Kế đã sớm ban hành các Nghị quyết, Quyết định thành lập hệ thống tổ chức quản lý...

Ban Pháp chế, HĐND tỉnh: Thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XV 24/11/2015

Chiều 24/11, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh có buổi làm việc với các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Nội vụ và Giao thông Vận tải, thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XV.

Quốc hội biểu quyết ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia 24/11/2015

Ngày 24 tháng 11, Quốc hội làm việc toàn thể tại Hội trường nghe Tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc quyết định Ngày bầu cử, thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Nhiều cơ hội làm việc ngành điều dưỡng, hộ lý tại Nhật Bản 24/11/2015

Ngày 24/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Nhật Bản do bà Takezawa Atsuco, Chủ tịch Hiệp hội Điều dưỡng Alice làm trưởng đoàn ...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang làm việc với Chủ tịch Trung tâm giao lưu kỹ năng Nhật - Trung 24/11/2015

Sáng 24/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đã có buổi tiếp và làm việc với ông Kazuo Hitomi, Chủ tịch Trung tâm giao lưu kỹ năng Nhật - Trung...

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: