Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh về ban hành quy định về giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013

20/02/2013
Các tin đã đưa ngày: