Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh v/v quy định cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở

05/01/2013

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: