Giới thiệu chung

24/09/2015

HUYỆN ỦY SÔNG LÔ

Trụ sở
Địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại:
0211.3638490 - Fax: 0211.3638490
- Email: huyenuysonglo@vinhphuc.gov.vn

 

 THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Bí thư: Nguyễn Xuân Đài
Điện thoại: 0211.3638.788
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Huyện ủy Sông Lô

Phó Bí thư Thường trực: Trần Công Ngôn
Điện thoại: 0211.3638.668

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách khối xây dựng Đảng, các tổ chức Đảng, phụ trách khối đoàn thể

Phó bí thư: Lê Tiến Anh
Điện thoại: 0211.3638.567
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của UBND huyện.

 

Các tin đã đưa ngày: