Huyện miền núi Tam Đảo xây dựng nông thôn mới

13/05/2011
Huyện miền núi Tam Đảo xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn huyện Tam Đảo đã đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây mới trên 26km kênh mương nội đồng, bước đầu đáp ứng nhu cầu tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp; mở trên 100 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 16 nghìn lượt người; phối hợp với các đoàn thể chính trị thành lập các đoàn tham quan, học tập mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp tại một số địa phương trong và ngoài tỉnh nhằm tạo cơ hội cho cán bộ, hội viên và nông dân được giao lưu, học tập kinh nghiệm để vận dụng vào thực tiễn.

Đường giao thông nông thôn ở các xã, thị trấn được đầu tư, xây dựng

Hệ thống giao thông nông thôn được cải thiện, các tuyến quốc lộ 2B và tỉnh lộ 302, 309 chạy qua địa bàn huyện được đầu tư nâng cấp, mở rộng. Toàn huyện có 96,25km đường liên xã đang được đầu tư kiên cố hóa, 100% các xã thực hiện bê tông hóa đường làng, ngõ xóm. 100% hộ dân được sử dụng điện thắp sáng, 93% dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh, mật độ điện thoại đạt 15 máy/100 dân. Hệ thống điện đảm bảo phục vụ yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, ngành nghề và đời sống dân cư. Nhiều mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao như: Trồng nấm rơm, nuôi ong lấy mật, nuôi ếch, lươn… được áp dụng đã góp phần giải quyết việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập của nhân dân địa phương.

Cơ sở hạ tầng hoàn thiện đã tạo động lực mới trong phát triển kinh tế. Nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như các chính sách hỗ trợ người dân trong sản xuất nông nghiệp, giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân giai đoạn 2006 - 2010 của huyện đạt hơn 644,9 tỷ đồng. Hiện toàn huyện có hơn 90 trang trại chăn nuôi tổng hợp với quy mô lớn, tập trung chủ yếu ở các xã: Tam Quan, Hồ Sơn, Đại Đình…

Với hơn 45% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, tình trạng học sinh bỏ học, học sinh mù chữ ở Tam Đảo chiếm tỷ lệ cao. Từ năm 2005 - 2010, huyện đã đầu tư gần 10 tỷ đồng trang bị bàn ghế, thiết bị dạy học, xây dựng cảnh quan sư phạm. Đến nay, toàn huyện có 153 phòng học được kiên cố hóa, 100% trường học được kết nối Internet.

Những kết quả bước đầu này sẽ là cơ sở quan trọng để Tam Đảo tiếp tục thực hiện có hiệu quả các bước tiếp theo trong lộ trình xây dựng nông thôn mới.

Bích Phượng

Các tin đã đưa ngày: