Hội CCB xã Thái Hòa tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới 14/07/2014

Năm 2013, Thái Hòa, huyện Lập Thạch là một trong 20 xã điểm của tỉnh về đích nông thôn mới. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của các cựu chiến binh xã với vai trò là lực lượng nòng cốt.

Những cựu chiến binh trên mặt trận xây dựng nông thôn mới 02/07/2014

Trở về đời thường, các cựu chiến binh huyện Lập Thạch tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đặc biệt, họ là lực lượng nòng cốt trên mặt trận xây dựng nông thôn mới.

Khi báo chí vào cuộc cùng chung sức xây dựng nông thôn mới 18/06/2014

Để tạo được sự đồng thuận của nhân dân và mang lại hiệu quả thiết thực trong triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác tuyên truyền luôn được UBND tỉnh quan tâm và trở thành nội dung quan trọng, đi trước. Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, các cơ quan báo chí của tỉnh đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền xây dựng nông thôn mới.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở 17 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2014 17/06/2014

Chiều 17/6/2014, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm ở 17 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2014, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Trung tâm học tập cộng đồng Vĩnh Sơn góp phần nâng cao dân trí, xây dựng nông thôn mới 13/06/2014

Với phương châm “cần gì học nấy” cùng nhiều giải pháp thiết thực, những năm qua, Trung tâm học tập cộng đồng xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường đã bước đầu phát huy được vai trò của mình, trở thành nơi sinh hoạt hữu ích của nhân dân trong xã.

Xây dựng nông thôn mới ở Đình Chu 13/06/2014

Sau 3 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Đình Chu, Lập Thạch đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013. Kết quả này thể hiện nỗ lực của cả đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã với 2 yếu tố...

Trung tâm học tập cộng đồng Vĩnh Sơn góp phần nâng cao dân trí, xây dựng nông thôn mới 12/06/2014

Với phương châm “cần gì học nấy” cùng nhiều giải pháp thiết thực, những năm qua, Trung tâm học tập cộng đồng xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường đã bước đầu phát huy được vai trò của mình, trở thành nơi sinh hoạt hữu ích của nhân dân trong xã.

Cao Minh quyết tâm về đích nông thôn mới trong năm 2014 12/06/2014

Được chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền và người dân xã Cao Minh, thị xã Phúc Yên đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, huy động tối đa mọi nguồn lực, lợi thế để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, quyết tâm về đích xây dựng nông thôn mới trong năm 2014.

“Dân hiểu thì huy động nguồn lực không khó” 10/06/2014

Đó là kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn 3 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Nhờ sự đồng sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh...

Triển khai xây dựng nông thôn mới năm 2014 về lĩnh vực văn hóa, thể thao & du lịch 10/06/2014

Sáng 10/6/2014, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tổ chức hội nghị hướng dẫn cho cán bộ văn hóa các huyện, thị xã, lãnh đạo 17 xã xây dựng nông thôn mới năm 2014 về triển khai thực hiện các tiêu chí trong lĩnh vực văn hóa, thể thao & du lịch.

Các tin đã đưa ngày: