Sơ kết 2 năm thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” 15/08/2014

Sáng 15/8/2014 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” của lực lượng vũ trang tỉnh năm 2012 - 2014. Dự hội nghị có các đồng chí: Hà Hòa Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh...

Những vướng mắc trong triển khai xây dựng nông thôn mới ở xã Bình Dương, Vĩnh Tường 15/08/2014

Chiều 14/8/2014, các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của tỉnh bao gồm các sở: Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn phòng điều phối chương trình XDNTM tỉnh...

Định Trung: Đường về đích nông thôn mới còn nhiều khó khăn 14/08/2014

Năm 2011, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên được chọn là 1 trong 20 xã điểm của tỉnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo lộ trình, hết năm 2013, Định Trung phải cán đích và đạt 19 tiêu chí. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, song đến nay Định Trung mới hoàn thành 17 tiêu chí...

Tam Hồng huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới 04/08/2014

Với mục tiêu cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2014, xã Tam Hồng đang đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, tranh thủ tối đa các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, các nguồn vốn lồng ghép của các tổ chức cho chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội...

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 về đích đúng cam kết 01/08/2014

Chiều 31/7/2014, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh họp đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới tháng 7 đầu năm, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với xã Định Trung và 17 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014.

Hội CCB xã Thái Hòa tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới 14/07/2014

Năm 2013, Thái Hòa, huyện Lập Thạch là một trong 20 xã điểm của tỉnh về đích nông thôn mới. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của các cựu chiến binh xã với vai trò là lực lượng nòng cốt.

Những cựu chiến binh trên mặt trận xây dựng nông thôn mới 02/07/2014

Trở về đời thường, các cựu chiến binh huyện Lập Thạch tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đặc biệt, họ là lực lượng nòng cốt trên mặt trận xây dựng nông thôn mới.

Khi báo chí vào cuộc cùng chung sức xây dựng nông thôn mới 18/06/2014

Để tạo được sự đồng thuận của nhân dân và mang lại hiệu quả thiết thực trong triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác tuyên truyền luôn được UBND tỉnh quan tâm và trở thành nội dung quan trọng, đi trước. Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, các cơ quan báo chí của tỉnh đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền xây dựng nông thôn mới.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở 17 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2014 17/06/2014

Chiều 17/6/2014, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm ở 17 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2014, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Trung tâm học tập cộng đồng Vĩnh Sơn góp phần nâng cao dân trí, xây dựng nông thôn mới 13/06/2014

Với phương châm “cần gì học nấy” cùng nhiều giải pháp thiết thực, những năm qua, Trung tâm học tập cộng đồng xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường đã bước đầu phát huy được vai trò của mình, trở thành nơi sinh hoạt hữu ích của nhân dân trong xã.

Các tin đã đưa ngày: