Vĩnh Phúc thực hiện hiệu quả Chỉ thị 21 của Bộ Chính trị về phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới

19/09/2012

 Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, Vĩnh Phúc đã đạt được một số kết quả quan trọng. Nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về công tác phòng, chống ma túy đã được nâng lên. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu, rộng gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Gia đình không có tệ nạn ma túy và tệ nạn xã hội”, “xã, phường, cơ quan, đơn vị, trường học không có tệ nạn ma túy”. Trong 4 năm thực hiện, các cấp, các ngành đã mở 800 hội nghị tập huấn, hội thảo chuyên đề, sinh hoạt các câu lạc bộ cho hơn 40.000 lượt hội viên, cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên và hơn 50.000 lượt quần chúng nhân dân tham gia. Các phương tiện thông tin đại chúng đưa 15.000 tin, bài, ảnh tuyên truyền về chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm; cấp phát hơn 200.000 tờ rơi, tờ gấp, hơn 20.000 cuốn tạp chí, bản tin, kẻ vẽ pano, áp phích tại nơi công cộng, các địa bàn trọng điểm, phức tạp…tạo nên khí thế sôi nổi trong phong trào phòng, chống ma tuý và tác động tích cực đến nhận thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là đối tượng thanh thiếu niên, học sinh.  


Ra quân tuyên truyền phòng chống ma túy ở thành phố Vĩnh Yên

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, công tác kiểm tra, kiểm soát được các ngành chức năng duy trì thường xuyên. Trong 4 năm, lực lượng công an tổ chức 8 đợt rà soát, khảo sát tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn; phát hiện, bắt giữ 511 vụ với 824 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ 811,71 gam và 3 bánh heroin; 210 gam ma túy tổng hợp và nhiều tang chứng, vật chứng liên quan; vận động đầu thú 8 đối tượng truy nã. 

Từ năm 2008 đến 2010, đã tổ chức cai nghiện dưới các hình thức cho 1.620 đối tượng. Trong đó, hình thức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, hướng nghiệp tạo việc làm sau cai bước đầu có nhiều tiến bộ. Đến nay, có 724 đối tượng cai nghiện trở về có việc làm.  

Thời gian tới, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 21 gắn liền với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chiến lược khác của Trung ương và địa phương về công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy, gắn với xây dựng gia đình văn hóa mới. Lực lượng công an tập trung đấu tranh, triệt phá tội phạm ma túy, ngăn chặn có hiệu quả các nguồn ma túy thẩm lậu vào địa bàn; phối hợp với các cấp, các ngành, nhất là cơ sở thực hiện có hiệu quả về quản lý các đối tượng. Tòa án, Viện kiểm soát tăng cường các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về ma túy, đảm bảo nghiêm minh, không bỏ lọt tội phạm.  

Đức Hiếu

Các tin đã đưa ngày: