Bảng xếp hạng PCI các tỉnh từ năm 2005 đến 2014

16/04/2015

Top 10 bảng xếp hạng PCI năm 2014

Tên tỉnh

PCI

Xếp hạng

Nhóm xếp hạng

Đà Nẵng

66.87

1

Rất tốt

Đồng Tháp

65.28

2

Rất tốt

Lào Cai

64.67

3

Rất tốt

TP.HCM

62.73

4

Rất tốt

Quảng Ninh

62.16

5

Rất tốt

Vĩnh Phúc

61.81

6

Tốt

Long An

61.37

7

Tốt

Thái Nguyên

61.25

8

Tốt

Kiên Giang

61.1

9

Tốt

Bắc Ninh

60.92

10

Tốt

 Top 10 bảng xếp hạng PCI năm 2013

 

Tên tỉnh

PCI

Xếp hạng

Nhóm xếp hạng

Đà Nẵng

66.45

1

Rất tốt

TT- Huế

65.56

2

Rất tốt

Kiên Giang

63.55

3

Rất tốt

Quảng Ninh

63.51

4

Rất tốt

Đồng Tháp

63.35

5

Rất tốt

Bến Tre

62.78

6

Rất tốt

Quảng Ngãi

62.6

7

Rất tốt

Thanh Hóa

61.59

8

Tốt

Cần Thơ

61.46

9

Tốt

TP.HCM

61.19

10

Tốt

Vĩnh Phúc

58.86

26

Khá

 Top 10 bảng xếp hạng PCI năm 2012

 

Tên tỉnh

PCI

Xếp hạng

Nhóm xếp hạng

Đồng Tháp

63.79

1

Tốt

An Giang

63.42

2

Tốt

Lào Cai

63.08

3

Tốt

Bình Định

63.06

4

Tốt

Vĩnh Long

62.97

5

Tốt

Kiên Giang

62.96

6

Tốt

Bạc Liêu

62.85

7

Tốt

Trà Vinh

62.75

8

Tốt

Đồng Nai

62.29

9

Tốt

Bắc Ninh

62.26

10

Tốt

Vĩnh Phúc

55.15

43

Khá

Top 10 bảng xếp hạng PCI năm 2011

Tên tỉnh

PCI

Xếp hạng

Nhóm xếp hạng

Lào Cai

73.53

1

Rất tốt

Bắc Ninh

67.27

2

Rất tốt

Long An

67.12

3

Rất tốt

Đồng  Tháp

67.06

4

Rất tốt

Đà Nẵng

66.98

5

Rất tốt

Bà Rịa Vũng Tàu

66.13

6

Rất tốt

Hà Tĩnh

65.97

7

Tốt

Bình Phước

65.87

8

Tốt

Đồng Nai

64.77

9

Tốt

Bình Dương

63.99

10

Tốt

Vĩnh Phúc

62.57

17

Tốt


Top 10 bảng xếp hạng PCI năm 2010

Tên tỉnh

PCI

Xếp hạng

Nhóm xếp hạng

Đà Nẵng

69.77

1

Rất tốt

Lào Cai

67.95

2

Rất tốt

Đồng Tháp

67.22

3

Rất tốt

Trà Vinh

65.8

4

Tốt

Bình Dương

65.72

5

Tốt

Bắc Ninh

64.48

6

Tốt

Quảng Ninh

64.41

7

Tốt

Hậu Giang

63.91

8

Tốt

Vĩnh Long

63.4

9

Tốt

Bến Tre

63.11

10

Tốt

Vĩnh Phúc

61.73

15

Tốt


Top 10 bảng xếp hạng PCI năm 2009

Tên tỉnh

PCI

Xếp hạng

Nhóm xếp hạng

Đà Nẵng

75.96

1

Rất tốt

Bình Dương

74.01

2

Rất tốt

Lào Cai

70.47

3

Rất tốt

Đồng Tháp

68.54

4

Rất tốt

Vĩnh Long

67.24

5

Rất tốt

Vĩnh Phúc

66.65

6

Rất tốt

Bình Định

65.97

7

Tốt

Bà Rịa Vũng Tàu

65.96

8

Tốt

Tiền Giang

65.81

9

Tốt

Bắc Ninh

65.7

10

Tốt


Top 10 bảng xếp hạng PCI năm 2008

Tên tỉnh

PCI

Xếp hạng

Nhóm xếp hạng

Đà Nẵng

72.18

1

Rất tốt

Bình Dương

71.76

2

Rất tốt

Vĩnh Phúc

69.37

3

Rất tốt

Vĩnh Long

66.97

4

Tốt

Đồng Tháp

66.64

5

Tốt

Long An

63.99

6

Tốt

Bến Tre

62.42

7

Tốt

Lào Cai

61.22

8

Tốt

An Giang

61.12

9

Tốt

TT. Huế

60.71

10

Tốt


Top 10 bảng xếp hạng PCI năm 2007

Tên tỉnh

PCI

Xếp hạng

Nhóm xếp hạng

Bình Dương

77.2

1

Rất tốt

Đà Nẵng

72.96

2

Rất tốt

Vĩnh Long

70.14

3

Rất tốt

Bình Định

69.46

4

Rất tốt

Lào Cai

66.95

5

Tốt

An Giang

66.47

6

Tốt

Vĩnh Phúc

66.06

7

Tốt

Bà Rịa Vũng Tàu

65.63

8

Tốt

Đồng Tháp

64.89

9

Tốt

Tp. Hồ Chí Minh

94.83

10

Tốt


Top 10 bảng xếp hạng PCI năm 2006

Tên tỉnh

PCI

Xếp hạng

Nhóm xếp hạng

Bình Dương

77.61

1

Rất tốt

Đà Nẵng

75.82

2

Rất tốt

Bình Định

66.97

3

Tốt

Vĩnh Long

66.21

4

Tốt

Lào Cai

66.13

5

Tốt

Đồng Nai

65.47

6

Tốt

Tp. Hồ Chí Minh

64.75

7

Tốt

Vĩnh Phúc

61.4

8

Tốt

An Giang

61.12

9

Tốt

Cần Thơ

58.35

10

Tốt


Top 10 bảng xếp hạng PCI năm 2005

Tên tỉnh

PCI

Xếp hạng

Nhóm xếp hạng

Bình Dương

76.8

1

Tốt

Đà Nẵng

70.7

2

Tốt

Vĩnh Long

68.6

3

Tốt

Bến Tre

65.2

4

Tốt

Vĩnh Phúc

65.1

5

Tốt

Đồng Nai

64.1

6

Tốt

Quảng Ninh

62.9

7

Tốt

Thái Bình

61.4

8

Khá

Cần Thơ

61.3

9

Khá

Kiên Giang

61.1

10

Khá

 

Các tin đã đưa ngày: