Bảng xếp hạng PCI các tỉnh từ năm 2005 đến 2016

14/03/2017

Top 10 bảng xếp hạng PCI năm 2016

Địa Phương

PCI

Xếp hạng PCI

Nhóm xếp hạng

Đà Năng

70.00

1

Rất tốt

 Quảng Ninh

65.60

2

 Rất tốt

Đồng Tháp

64.96

3

Rất tốt

Bình Dương

63.57

 4

Rất tốt

Lào Cai

63.49

5

 Rất tốt

Vĩnh Long

62.76

 6

Rất tốt

Thái Nguyên

 

61.82

7

 Tốt

TP.HCM

61.72

 8

Tốt

Vĩnh Phúc

61.52

9

Tốt

Quảng Nam

 61.17

10

Tốt

Top 10 bảng xếp hạng PCI năm 2015

 

Địa Phương

 

PCI

 

Xếp hạng PCI

 

Nhóm xếp hạng

 

Đà Năng

 

68.34

 

1

 

Rất tốt

 

Đồng Tháp

 

66.39

 

2

 

Rất tốt

 

Quảng Ninh

 

65.75

 

3

 

Rất tốt

 

Vĩnh Phúc

 

62.56

 

4

 

Rất tốt

 

Lào Cai

 

62.32

 

5

 

Rất tốt

 

TP.HCM

 

61.36

 

6

 

Tốt

Thái Nguyên

 

61.21

 

7

 

Tốt

 

Quảng Nam

 

61.06

 

8

 

Tốt

 

Long An

 

60.86

 

9

 

Tốt

 

Thanh Hóa

 

60.74

 

10

 

Tốt

 

Top 10 bảng xếp hạng PCI năm 2014 

 

 

Tên tỉnh

 

 

PCI

 

 

Xếp hạng

 

 

Nhóm xếp hạng

 

Đà Nẵng

 

66.87

 

1

 

Rất tốt

 

Đồng Tháp

 

65.28

 

2

 

Rất tốt

 

Lào Cai

 

64.67

 

3

 

Rất tốt

 

TP.HCM

 

62.73

 

4

 

Rất tốt

 

Quảng Ninh

 

62.16

 

5

 

Rất tốt

 

Vĩnh Phúc

 

61.81

 

6

 

Tốt

 

Long An

 

61.37

 

7

 

Tốt

 

Thái Nguyên

 

61.25

 

8

 

Tốt

 

Kiên Giang

 

61.1

 

9

 

Tốt

 

Bắc Ninh

 

60.92

 

10

 

Tốt

 

 Top 10 bảng xếp hạng PCI năm 2013

 

 

Tên tỉnh

 

 

PCI

 

 

Xếp hạng

 

 

Nhóm xếp hạng

 

Đà Nẵng

 

66.45

 

1

 

Rất tốt

 

TT- Huế

 

65.56

 

2

 

Rất tốt

 

Kiên Giang

 

63.55

 

3

 

Rất tốt

 

Quảng Ninh

 

63.51

 

4

 

Rất tốt

 

Đồng Tháp

 

63.35

 

5

 

Rất tốt

 

Bến Tre

 

62.78

 

6

 

Rất tốt

 

Quảng Ngãi

 

62.6

 

7

 

Rất tốt

 

Thanh Hóa

 

61.59

 

8

 

Tốt

 

Cần Thơ

 

61.46

 

9

 

Tốt

 

TP.HCM

 

61.19

 

10

 

Tốt

 

 

Vĩnh Phúc

 

58.86

 

26

 

Khá

 

 Top 10 bảng xếp hạng PCI năm 2012

 

 

Tên tỉnh

 

 

PCI

 

 

Xếp hạng

 

 

Nhóm xếp hạng

 

Đồng Tháp

 

63.79

 

1

 

Tốt

 

An Giang

 

63.42

 

2

 

Tốt

 

Lào Cai

 

63.08

 

3

 

Tốt

 

Bình Định

 

63.06

 

4

 

Tốt

 

Vĩnh Long

 

62.97

 

5

 

Tốt

 

Kiên Giang

 

62.96

 

6

 

Tốt

 

Bạc Liêu

 

62.85

 

7

 

Tốt

 

Trà Vinh

 

62.75

 

8

 

Tốt

 

Đồng Nai

 

62.29

 

9

 

Tốt

 

Bắc Ninh

 

62.26

 

10

 

Tốt

 

 

Vĩnh Phúc

 

55.15

 

43

 

Khá

 

Top 10 bảng xếp hạng PCI năm 2011

 

 

Tên tỉnh

 

 

PCI

 

 

Xếp hạng

 

 

Nhóm xếp hạng

 

Lào Cai

 

73.53

 

1

 

Rất tốt

 

Bắc Ninh

 

67.27

 

2

 

Rất tốt

 

Long An

 

67.12

 

3

 

Rất tốt

 

Đồng  Tháp

 

67.06

 

4

 

Rất tốt

 

Đà Nẵng

 

66.98

 

5

 

Rất tốt

 

Bà Rịa Vũng Tàu

 

66.13

 

6

 

Rất tốt

 

Hà Tĩnh

 

65.97

 

7

 

Tốt

 

Bình Phước

 

65.87

 

8

 

Tốt

 

Đồng Nai

 

64.77

 

9

 

Tốt

 

Bình Dương

 

63.99

 

10

 

Tốt

 

 

Vĩnh Phúc

 

62.57

 

17

 

Tốt

 
Top 10 bảng xếp hạng PCI năm 2010

 

 

Tên tỉnh

 

 

PCI

 

 

Xếp hạng

 

 

Nhóm xếp hạng

 

Đà Nẵng

 

69.77

 

1

 

Rất tốt

 

Lào Cai

 

67.95

 

2

 

Rất tốt

 

Đồng Tháp

 

67.22

 

3

 

Rất tốt

 

Trà Vinh

 

65.8

 

4

 

Tốt

 

Bình Dương

 

65.72

 

5

 

Tốt

 

Bắc Ninh

 

64.48

 

6

 

Tốt

 

Quảng Ninh

 

64.41

 

7

 

Tốt

 

Hậu Giang

 

63.91

 

8

 

Tốt

 

Vĩnh Long

 

63.4

 

9

 

Tốt

 

Bến Tre

 

63.11

 

10

 

Tốt

 

 

Vĩnh Phúc

 

61.73

 

15

 

Tốt

 
Top 10 bảng xếp hạng PCI năm 2009

 

 

Tên tỉnh

 

 

PCI

 

 

Xếp hạng

 

 

Nhóm xếp hạng

 

Đà Nẵng

 

75.96

 

1

 

Rất tốt

 

Bình Dương

 

74.01

 

2

 

Rất tốt

 

Lào Cai

 

70.47

 

3

 

Rất tốt

 

Đồng Tháp

 

68.54

 

4

 

Rất tốt

 

Vĩnh Long

 

67.24

 

5

 

Rất tốt

 

Vĩnh Phúc

 

66.65

 

6

 

Rất tốt

 

Bình Định

 

65.97

 

7

 

Tốt

 

Bà Rịa Vũng Tàu

 

65.96

 

8

 

Tốt

 

Tiền Giang

 

65.81

 

9

 

Tốt

 

Bắc Ninh

 

65.7

 

10

 

Tốt

 
Top 10 bảng xếp hạng PCI năm 2008

 

 

Tên tỉnh

 

 

PCI

 

 

Xếp hạng

 

 

Nhóm xếp hạng

 

Đà Nẵng

 

72.18

 

1

 

Rất tốt

 

Bình Dương

 

71.76

 

2

 

Rất tốt

 

Vĩnh Phúc

 

69.37

 

3

 

Rất tốt

 

Vĩnh Long

 

66.97

 

4

 

Tốt

 

Đồng Tháp

 

66.64

 

5

 

Tốt

 

Long An

 

63.99

 

6

 

Tốt

 

Bến Tre

 

62.42

 

7

 

Tốt

 

Lào Cai

 

61.22

 

8

 

Tốt

 

An Giang

 

61.12

 

9

 

Tốt

 

TT. Huế

 

60.71

 

10

 

Tốt

 
Top 10 bảng xếp hạng PCI năm 2007

 

 

Tên tỉnh

 

 

PCI

 

 

Xếp hạng

 

 

Nhóm xếp hạng

 

Bình Dương

 

77.2

 

1

 

Rất tốt

 

Đà Nẵng

 

72.96

 

2

 

Rất tốt

 

Vĩnh Long

 

70.14

 

3

 

Rất tốt

 

Bình Định

 

69.46

 

4

 

Rất tốt

 

Lào Cai

 

66.95

 

5

 

Tốt

 

An Giang

 

66.47

 

6

 

Tốt

 

Vĩnh Phúc

 

66.06

 

7

 

Tốt

 

Bà Rịa Vũng Tàu

 

65.63

 

8

 

Tốt

 

Đồng Tháp

 

64.89

 

9

 

Tốt

 

Tp. Hồ Chí Minh

 

94.83

 

10

 

Tốt


 
Top 10 bảng xếp hạng PCI năm 2006

 

 

Tên tỉnh

 

 

PCI

 

 

Xếp hạng

 

 

Nhóm xếp hạng

 

Bình Dương

 

77.61

 

1

 

Rất tốt

 

Đà Nẵng

 

75.82

 

2

 

Rất tốt

 

Bình Định

 

66.97

 

3

 

Tốt

 

Vĩnh Long

 

66.21

 

4

 

Tốt

 

Lào Cai

 

66.13

 

5

 

Tốt

 

Đồng Nai

 

65.47

 

6

 

Tốt

 

Tp. Hồ Chí Minh

 

64.75

 

7

 

Tốt

 

Vĩnh Phúc

 

61.4

 

8

 

Tốt

 

An Giang

 

61.12

 

9

 

Tốt

 

Cần Thơ

 

58.35

 

10

 

Tốt

 


Top 10 bảng xếp hạng PCI năm 2005

 

 

Tên tỉnh

 

 

PCI

 

 

Xếp hạng

 

 

Nhóm xếp hạng

 

Bình Dương

 

76.8

 

1

 

Tốt

 

Đà Nẵng

 

70.7

 

2

 

Tốt

 

Vĩnh Long

 

68.6

 

3

 

Tốt

 

Bến Tre

 

65.2

 

4

 

Tốt

 

Vĩnh Phúc

 

65.1

 

5

 

Tốt

 

Đồng Nai

 

64.1

 

6

 

Tốt

 

Quảng Ninh

 

62.9

 

7

 

Tốt

 

Thái Bình

 

61.4

 

8

 

Khá

 

Cần Thơ

 

61.3

 

9

 

Khá

 

Kiên Giang

 

61.1

 

10

 

Khá

 

Các tin đã đưa ngày: